Połowa polskich użytkowników Internetu pobierała w 2016 roku książki i filmy z nielegalnych serwisów

W czerwcu 2017 roku został opublikowany raport „Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury”.

Raport przygotowany został przez znaną firmę doradcza Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

Wynika z niego, że piractwo dóbr kultury powoduje duże straty w polskiej gospodarce. Autorzy oszacowali straty związane z istnieniem piractwa dóbr kultury w 2016 r. na ponad 3 miliardy złotych utraconego PKB, niemal 27,5 tysięcy utraconych miejsc pracy oraz 836 milionów złotych strat Skarbu Państwa.
Dla wydawców książek ważne jest też to, że największy odsetek korzystających wyłącznie z nielegalnych źródeł stanowiły osoby poszukujące w Internecie książek (17 proc.) oraz treści wideo (14 proc.).

Raport dostępny jest pod adresem

KG

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE – Administratorzy torrentowego serwisu The Pirate Bay łamią prawo

14 czerwca  2017 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie  przeciwko znanemu serwisowi The Pirate Bay (TPB) , w którym, odpowiadając na wątpliwości holenderskiego Sądu Najwyższego  stwierdził, że administratorzy serwisów torrentowych są współodpowiedzialni za rozpowszechniane w administrowanym przez siebie serwisie treści, ponieważ:

(…)  poprzez udzielanie dostępu do platformy wymiany online (…) i zarządzanie nią administratorzy ci działają z pełną świadomością skutków swojego zachowania w celu udzielenia dostępu do utworów chronionych, indeksując i opisując na wspomnianej platformie pliki torrent umożliwiające użytkownikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer). (…)   gdyby wspomniani administratorzy nie udzielali dostępu do tej platformy i nie zarządzali nią, wspomniane utwory nie mogłyby być wymieniane przez użytkowników lub, przynajmniej, ich wymiana w Internecie byłaby trudniejsza. (…)
Należy zatem stwierdzić, że poprzez udostępnianie platformy wymiany online TPB i zarządzanie nią, jej administratorzy udzielają użytkownikom dostępu do danych utworów. Można zatem uznać, iż administratorzy spełniają niezbędną rolę przy udostępnianiu rozpatrywanych utworów (…)

Jest to ważny wyrok, ponieważ do tej pory administratorzy takich stron uważali, że są całkowicie nieodpowiedzialni za treści umieszczone w serwisach, którymi administrowali. Uzasadnienie wyroku daje solidną podstawę do ścigania administratorów wielu innych tego typu serwisów.

Pełna treść wyroku dostępma jest tutaj

(KG, curia.europa.eu)

Piracki serwis 5f.pl zawiesza działalność

W maju 2016 roku  piracki serwis 5fantastic.pl, prowadzony przez szczecińską spółkę o tej samej nazwie powrócił po dłuższej nieobecności  w unowocześnionej szacie graficznej i pod nową nazwą 5f.pl.  Nie zmieniła się tylko zawartość – ci sami użytkownicy udostępniali z naruszeniem prawa użytkownikom serwisu te same pliki  filmów, książek i muzyki.

 

strona główna serwisu 5f.pl. (źródło: Internet)

 

Dzisiaj, równo rok po starcie nowej wersji serwis przestał działać. Ot tak, bez podania powodu i żadnej informacji o przyszłości. Ciekawe, czy tym razem konkurent Chomikuj.pl zniknie na dobre.

KG

Plagiat.pl

system antyplagiatowy


Plagiat.pl jest liderem rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu w Polsce i w Rumunii. Oferuje swoje rozwiązania uczelniom, wydawnictwom i indywidualnym użytkownikom.

Plagiat Szkoły

antyplagiat dla szkół

Plagiat Szkoły to produkt przeznaczony do sprawdzania pisemnych prac domowych uczniów. System dostarcza nauczycielowi dane umożliwiające stwierdzenie, czy praca domowa (wypracowanie, referat, prezentacja) została napisana samodzielnie.

Strike Plagiarism

Strike Plagiarism

Antyplagiatowa sieć mająca na celu ochronę własności intelektualnej i zapobieganie nieuprawnionym zapożyczeniom. Współpracujemy z 350 uczelniami na trzech kontynentach