Połowa polskich użytkowników Internetu pobierała w 2016 roku książki i filmy z nielegalnych serwisów

W czerwcu 2017 roku został opublikowany raport „Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury”.

Raport przygotowany został przez znaną firmę doradcza Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

Wynika z niego, że piractwo dóbr kultury powoduje duże straty w polskiej gospodarce. Autorzy oszacowali straty związane z istnieniem piractwa dóbr kultury w 2016 r. na ponad 3 miliardy złotych utraconego PKB, niemal 27,5 tysięcy utraconych miejsc pracy oraz 836 milionów złotych strat Skarbu Państwa.
Dla wydawców książek ważne jest też to, że największy odsetek korzystających wyłącznie z nielegalnych źródeł stanowiły osoby poszukujące w Internecie książek (17 proc.) oraz treści wideo (14 proc.).

Raport dostępny jest pod adresem

KG

Leave a Reply

Plagiat.pl

system antyplagiatowy


Plagiat.pl jest liderem rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu w Polsce i w Rumunii. Oferuje swoje rozwiązania uczelniom, wydawnictwom i indywidualnym użytkownikom.

Plagiat Szkoły

antyplagiat dla szkół

Plagiat Szkoły to produkt przeznaczony do sprawdzania pisemnych prac domowych uczniów. System dostarcza nauczycielowi dane umożliwiające stwierdzenie, czy praca domowa (wypracowanie, referat, prezentacja) została napisana samodzielnie.

Strike Plagiarism

Strike Plagiarism

Antyplagiatowa sieć mająca na celu ochronę własności intelektualnej i zapobieganie nieuprawnionym zapożyczeniom. Współpracujemy z 350 uczelniami na trzech kontynentach