• Zadaniem Antypirackiego Monitoringu Książek BookWatch jest staranne wyszukanie w Internecie wszystkich nieautoryzowanych (przez dysponujących autorskimi prawami majątkowymi) plików książek i innych publikacji, a także ich fragmentów oraz szybkie zablokowanie możliwości ich bezpłatnego pobrania. Monitoring pomija przy tym kopie rozpowszechniane legalnie.

  • Opracowany przez specjalistów z firmy Plagiat.pl program BookFinder przeszukuje zasoby Internetu, wyszukując nieautoryzowane przez właścicieli elektroniczne kopie publikacji. Szczególną uwagę zwraca na kilkadziesiąt najpopularniejszych serwisów przechowywania, udostępniania i wymiany plików.

  • Wynikiem monitoringu antypirackiego jest raport zawierający listę adresów url odsyłających do portali internetowych, na których wykryto nielegalnie udostępnione publikacje. Usługa BookWatch zapewnia możliwość wysyłania do tych portali monitów wzywających do usunięcia ze strony internetowej kopii publikacji umieszczonych w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe.