w Centrum Nauki Kopernik

21 listopada 2017 roku w gościnnych progach Centrum Nauki Kopernik odbyło się pod hasłem „Sprawdź kto rządzi Internetem” Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem. Zorganizowało je Forum Cyfrowego Rozwoju Polska, przy mocno zaznaczonej współpracy Ministerstwa Cyfryzacji.

Panel otwierający Forum Zarządzania Internetem 2017. Od lewej: prowadzący red. Edwin Bendyk, Karolina Marzantowicz (IBM), dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (Akademia Leona Koźmińskiego) , Wojciech Kamieniecki, (NASK) i Ondrej Maly, Koordynator ds. Agendy Cyfrowej Republiki Czeskiej (fot. KG)

Gości przywitała minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Wśród panelistów obecni byli przedstawiciele ministerstw i agend rządowych, organizacji pozarządowych i największych firm internetowych.  Agendę można znaleźć tutaj:  

(KG)

Leave a Reply

Plagiat.pl

system antyplagiatowy


Plagiat.pl jest liderem rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu w Polsce i w Rumunii. Oferuje swoje rozwiązania uczelniom, wydawnictwom i indywidualnym użytkownikom.

Plagiat Szkoły

antyplagiat dla szkół

Plagiat Szkoły to produkt przeznaczony do sprawdzania pisemnych prac domowych uczniów. System dostarcza nauczycielowi dane umożliwiające stwierdzenie, czy praca domowa (wypracowanie, referat, prezentacja) została napisana samodzielnie.

Strike Plagiarism

Strike Plagiarism

Antyplagiatowa sieć mająca na celu ochronę własności intelektualnej i zapobieganie nieuprawnionym zapożyczeniom. Współpracujemy z 350 uczelniami na trzech kontynentach