Konferencja Copy Camp 2017. Copyright Showndown!

29 września 2017 roku zakończyła się w Warszawie poświęcona prawom autorskim w Internecie dwudniowa konferencja Copy Camp, organizowana już po raz ósmy przez fundację Nowoczesna Polska, tym razem pod tytułem „the Internet of Copyrighted Things”.

W tym roku impreza prowadzona była w całości w języku angielskim, a wzięło w niej udział ponad 60 prelegentów.
W porównaniu z poprzednimi edycjami imprezy mało było dyskusji. Brak było tak cennych w latach ubiegłych różnic zdań i prezentacji zmian w prawie autorskim z różnych perspektyw. Niepodzielnie dominowało  środowisko zwolenników „wolnego Internetu”.
Dyskusji w zasadzie nie było i konferencja zamieniła się w wiec, mobilizujący uczestników do walki  przeciwko dwóm  największym zagrożeniom, które niesie przygotowywana właśnie w Brukseli kolejna reforma prawa autorskiego: projektowi przewidującemu nałożenie na pośredników internetowych obowiązku monitorowania treści  oraz proponowanym przez wydawców opłatom dla wyszukiwarek za prezentację fragmentów artykułów w przeglądach nowości w Internecie. Świetne wystąpienie o tych zagrożeniach miała europosłanka z ramienia niemieckiej Partii Piratów Julia Reda.

Europosłanka Julia Reda z Partii Piratów wzywa do mobilizacji przeciwko projektowi zmian w europejskim prawie autorskim – Copy Camp 2017, 29 września 2017 (fot. KG)

Mimo tej jednostronności oraz pewnej nierównowagi między chęciami a umiejętnościami prezentacji swoich poglądów przez niektórych prelegentów konferencja była bardzo ciekawa i stanowiła dobry przegląd  błyskawicznie zmieniającej się sytuacji w  dziedzinie cyfrowej dystrybucji treści w internecie i praw własności intelektualnej w erze cyfrowej.  Dokładne relacje i niektóre prezentacje dostępne są tutaj: 

(KG)

Comments are closed.

Plagiat.pl

system antyplagiatowy


Plagiat.pl jest liderem rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu w Polsce i w Rumunii. Oferuje swoje rozwiązania uczelniom, wydawnictwom i indywidualnym użytkownikom.

Plagiat Szkoły

antyplagiat dla szkół

Plagiat Szkoły to produkt przeznaczony do sprawdzania pisemnych prac domowych uczniów. System dostarcza nauczycielowi dane umożliwiające stwierdzenie, czy praca domowa (wypracowanie, referat, prezentacja) została napisana samodzielnie.

Strike Plagiarism

Strike Plagiarism

Antyplagiatowa sieć mająca na celu ochronę własności intelektualnej i zapobieganie nieuprawnionym zapożyczeniom. Współpracujemy z 350 uczelniami na trzech kontynentach